Magnus Wittbom Advokatbyrå AB

Verksamhetsområden

M&A

Corporate commercial: konsortialavtal, joint venture-samarbete, inköps- och leverensavtal, licensavtal, agent- och återförsäljaravtal

Corporate finance: bolagsrätt, governance, börsrätt, IPO, LBO- och andra finansieringsavtal

Stiftelserätt

Fastighetsrätt

Utbildning, erfarenhet och åtaganden

Jur. kand., Lunds universitet, 1985
Sjörättsexamen, Skandinaviska institutet för sjörätt, Oslo universitet, 1985
Stanford Executive Program, 2002

Tingsnotarie, Falköpings tingsrätt, 1985-1987
Hovrättsfiskal, Hovrätten för Västra Sverige, 1988-1989
Bolagsjurist och sedermera chefjurist, Esab, 1990-1995
Chefjurist, Gränges/Sapa, 1995-2006
Chefjurist, Gambro och sedermera Gambro Holding, 2006-2010
Medarbetare på advokatbyråer, 2011-2014

Medlem i Sveriges Advokatsamfund
Ordförande i medicinsk-kirurgisk forskningsstiftelse